Náš mezioborový tým poskytuje komplexní služby na poli architektury, urbanismu, parkových úprav, designu a grafiky. Zabýváme se tvorbou územních i sídelních celků, přes prostor mezi stavbami až po samotné stavby a jejich interiéry či zahrady. Potenciál týmu je mimořádně dobře využitelný především pro komplikovanější zakázky většího rozsahu a zakázky veřejné. Jsme schopni zhotovit či zajistit všechny výkonové fáze projektové dokumentace, tedy od architektonické studie, přes dokumentaci ke stavebnímu povolení, prováděcí dokumentaci až po autorské a stavební dozory a spolupráci při realizaci. Tvoříme s nadšením, pečlivostí, ale především s otevřenou myslí i srdcem.